Người dân Việt đối với phòng chống tham nhũng – phần 1

Bài viết hôm nay chúng ta thử tìm hiểu về người dân chúng ta đối với phong trào chống tham nhũng thông qua một báo cáo nghiên cứu khoa học. Để xem thực sự chúng ta có đang tham gia và nhiệt tình với cuộc chiến toàn dân ở thời bình này hay không?

Ý thức tự nguyện của người Việt với phòng chống tham nhũng

Theo báo cáo này, năm 2013 chỉ có 60% dân số Việt được hỏi có niềm tin rằng người dân bình thường có thể góp phần vào làm nên thắng lợi của bạn có tham nhũng không.  Trong số 60 này có tới 65% là dân đô thi và số còn lại là người nông thôn. Tuy nhiên càng sau này kết quả khảo sát lại cho thấy người dân sống ở các thành phố ngày càng suy giảm niềm tin đó trong khi người dân vùng nông thôn, ven đô lại gia tăng niềm tin có thể đóng góp vào chống tham nhũng.

Dù vậy xét trên tổng thể, người Việt khá bi quan về khả năng của người dân khi tham gia chống tham nhũng. Đặc biệt họ đều hiếm ai sẵn sàng ký vào một bản chương trình hành động phân tích tác hại của tham nhũng hay tham gia các phong trào công khai chống tham nhũng ở trong nước.

So sánh tỷ lệ với các quốc gia khác

Khi đem con số kể trên so sánh với niềm tin của nhân dân ở các quốc gia khác, chúng ta nhận được con số chênh lệch khá cao. Trong khi tỷ lệ trung bình ở Đông Nam Á là 76%, ở Malaisia là 87% thì con số 60% và lại ngày càng giảm dần ở Việt Nam được xem là một dấu hiệu không tích cực.

Từ con số này các nhà chức trách cần quan tâm hơn đến việc tuyên truyền chống tham nhũng tới từng người dân – đem lại kết quả cao hơn trong cuộc chiến toàn dân này.

Chi tiết: http://kdlc.vn/tin-bao-chi/ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-duoc-thanh-lap-o-cap-nao.html

Leave a Reply