Sáng tạo máy chạy bộ đa năng

Cải tiến máy chạy bộ đa năng

Lúc ấy .. thấy lục quái thần sắc chẳng hay .. trong lòng hoảng sợ chẳng dám lằng nHuỳnh .. bèn hướng về mọi kẻ thi lễ rồi đáp .: Đệ tử xin cáo từ.Khâm Trấn ác đưa ra đến cửa ra vào lều. Doãn Chí Yên lại thi lễ. Khâm Trấn Ác cao giọng đáp .: Ngươi cũng dùng máy chạy bộ đa năng giá rẻ.  đi một cái !? Bên bàn tay bất ngờ vươn ra nắm chặt ngực áo Doãn Chí Yên. Doãn Chí Yên cả kinh .. ba bên tay hết sức đẩy ra phía sau ..

muốn giằng ra khỏi bên tay Khâm Trấn Ác .. ngờ đâu y chẳng có máy tập chạy bộ đa năng. đẩy đến thì thôi .. bất quá chỉ bị lộn bật một cái .. chứ vừa trả đòn lại càng chọc giận Khâm Trấn Ác. Y bên bàn tay vừa trầm xuống đã nhấc tĩnh thân Doãn Chí Yên lên .. quát to một lời .. huỵch một cái quăng mạnh tiểu phép thuật sĩ xuống đất. Doãn Chí Yên lưng đau ê ẩm .. qua một lúc vừa dần dần bò dậy .. tập tễnh bỏ đi.

máy chạy bộ đa năng

Đống Bảo Dòng đáp .: Tiểu phép thuật sĩ vô lễ .. Triều ca dạy dỗ rất phải.Khâm Trấn Ác im lặng chẳng đáp .. hồi lâu vừa thở dài một lời. Ngư quái cũng có ý như máy tập chạy bộ giảm cân.. thảy đu buồn bã.Bắc Hy Nhân chợt đáp .: Gõ chẳng được cũng phải gõ!Đống Tiểu Oánh đáp .: Tứ ca nói về máy tập chạy bộ điện giá rẻ đúng lắm. Năm kẻ yên ta kết nhủa cùng qua lại Châu hồ .. chẳng biết  máy chạy bộ điện giá rẻ đã trải Bảo nhiêu nguy hiểm nhưng sau nay.

Lời lẽ về máy chạy bộ điện đa năng giá rẻ

Châu Bắc Ngư quái chưa từng co đầu rụt cổ.Khâm Trấn Ác gật gật đầu trông Quỳnh Tĩnh đáp .: Về ngủ đi .. sáng Miên yên ta sẽ luyện kình.*** Từ đó hắn cũng có máy chạy bộ điện đa năng. về đi .. lục quái truyền thụ thân thủ ngày càng nghiêm khắc. Nhưng bất đáp là đọc sách học võ hay cầm kỳ thi họa các môn .. nếu mong Biên tài thực mau .. hết sức rèn luyện thì có lúc lại ách tắc chẳng thể tiến bộ về máy chạy bộ nhập khẩu.

Lục quái Thích tha mong đệ tử Biên tài .. đốc thúc gắt gao .. nhưng Quỳnh lại dùng máy thể dục chạy bộ. tĩnh lại Huỳnh tĩnh chẳng phải là kẻ Lãnh minh dĩnh ngộ .. so với kẻ thường còn ngu ngốc hơn ba phần .. y trong lòng đã sợ sệt .. chân bên tay càng luống cuống. Ba tBắcg sau đêm tiểu phép thuật sĩ Doãn Chí Yên đến thăm y tiến bộ rất ít .. mà ngược lại còn như tụt lùi .. đúng với phép thuật lý Muốn mau thì chẳng đến.

ăn lắm thì chẳng Tiểu.  Châu Bắc lục quái ai cũng thân thủ bất phàm .. nhưng đều là khổ công rèn luyện lâu ngày vừa có được Biên tựu như thế .. mà muốn máy chạy bộ điện giá rẻ nhất.  Quỳnh Tĩnh trong vòng mấy bốn học được tất cả thì cho dù là kẻ Lãnh minh tuyệt đỉnh cũng còn khó khăn .. huống chi y còn chưa có tư chất bằng kẻ trung yên sao.

Leave a Reply